Sąd Rejonowy w Mikołowie

2019-10-25 10:24:17Prez. 3588/09 15.BHP 

Przetarg nieograniczony na usługi sprzątania budynków.

więcej

2019-10-25 10:24:16Prez. 3589/09 15.BHP 

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony osób i mienia.

więcej

2019-10-25 10:24:18Konkurs na świadczenie usług bankowych - Prez. 795/10 14.B - zmiana z dn.13.05.2010 

Sąd Rejonowy w Mikołowie, 43-190 Mikołów, ul. Ks. K. St. Wyszyńskiego 12/14, ogłasza konkurs na świadczenie usług bankowych o wartości nie przewyższającej 14.000,00 EURO, nie podlegających przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655 z późn. zmianami).

więcej

2019-10-25 10:24:191114/10 15R 

Remont instalacji elektrycznej budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12 w obrębie kondygnacji parteru.

więcej

2019-10-25 10:24:20Prez. 1114/10 15 R 

Zawiadomienie o wyborze oferty -
Remont instalacji elektrycznej budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12 w obrębie kondygnacji parteru.

więcej

2019-10-25 10:24:24Prez. 2451/10 15BHP 

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu „Wykonanie systemu sygnalizacji PPOŻ budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12/14” oraz „Remont instalacji elektrycznej budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12 w obrębie kondygnacji I i II piętra”

więcej

2019-10-25 10:24:21Prez. 1772/10 15 BHP 

(UWAGA!!! PRZETARG UNIEWAŻNIONY)
(UWAGA!!! Dodano nowy załącznik: Dopuszczenie produktów równoważnych.doc) „Wykonanie systemu sygnalizacji PPOŻ budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12/14” oraz „Remont instalacji elektrycznej budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12 w obrębie kondygnacji piwnicy, I i II piętra”

więcej

2019-10-25 10:24:22Prez. 1172/10 15 BHP 

Zawiadomienie o odrzuceniu ofert
Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

więcej

2019-10-25 10:24:23Prez. 2451/10 15BHP 

UWAGA! W materiałach do pobrania pojawiła się odpowiedź na zapytanie do treści SIWZ...
„Wykonanie systemu sygnalizacji PPOŻ budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12/14” oraz „Remont instalacji elektrycznej budynku Sądu Rejonowego w Mikołowie przy ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 12 w obrębie kondygnacji I i II piętra”

więcej

2019-10-25 10:24:29Prez. 3770/10 15 BHP 

Przetarg nieograniczony na usługi ochrony osób i mienia.
UWAGA ZMIANA UMOWY (szczegóły w sekcji załączniki)

więcej
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |   »